Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Free item!!


Paste this into the proxy url bar:

http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=1399

Hit enter and log into stardoll. In the url bar change the link to this:

http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1399

Hit enter again. Once the page has loaded cross off the proxy. The wand should be in a starplaza bag in your suite.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου